GPS positioning

gpsGP Sports wordt gebruikt om tijdens de training de fysieke belasting van de sporters te monitoren. Tot 32 spelers kunnen real time gevolgd worden over een afstand van 400 meter. Continue kunnen de parameters hartslag, snelheid, afgelegde afstand en bodyload gevolgd worden op de laptop.

Na afloop van de training kunnen de GP Sport units uitgelezen worden en kunnen er gepersonaliseerde rapporten gemaakt worden van de training. Hierbij kunnen ook parameters als looppatroon, impacts, snelheidswisselingen,…. worden geëvalueerd.

Het GP Sport wordt ook veel gebruikt voor de opbouw van de revalidatie.

Bezoek de GP Sports website of download de PDF brochure hier pdf